Seroloji Testi Nedir?

Enfeksiyon ve kan yoluyla bulaşan hepatit gibi, bir hastalık şüphesi olduğunda sık yapılan tıbbi kan testidir. Seroloji tahlilinin amacı vücudun, virüs bakteri ve parazit gibi bir takım mikroorganizmalara(mikroplara) karşı ürettiği antikorların var olup olmadığını bulmaktır.Kolay uygulanabilir olması ve kısa sürede sonuç vermesi bakımından sıkça tercih edilir.Test sonucunda elde edilen bulgulara göre antikorların ve mikropların yapısı araştırılır . Araştırmaların sonucunda ise hastalığın tanısı yapılır ve tedavi yoluna gidilir.

Bir virüsün tanımlanmasında diğer testler günler haftalar sonra sonuç verirken, seroloji testi sayesinde birkaç saatte sonuç alınıyor. Seroloji testlerinde bilinen antikorların kullanılması ile bunlara karşı oluşan antikorlar aranmakta ve hastalığa neden olan mikroorganizmaların antijenleri ve yapısı araştırılmaktadır.

Başlıca Serolojik Reaksiyonlar

Presipitasyon Reaksiyonları
Aglutinasyon Reaksiyonları
Kompleman Birleşmesi Reaksiyonları
Floresan Antikor Tekniği (Fat)
Elisa (Enzyme-Linked-Immunosorbend Assay)
Ria (Radioimmunoassay)

Telefon

+90 (312) 322 99 99