Koronavirüs Testleri Nelerdir?

COVID-19 Enfeksiyonunu saptamak için şu an dünyada uygulanan testleri sizleri bilgilendirme amacı ile aşağıda özetledik. 

PCR Testi

Virüsün genetik bilgisini (Viral-RNA) ve kişiyi enfekte edip etmediği konusunda bilgi veren testlerdir. Bu test ancak enfeksiyonun erken döneminde, kişi aktif olarak enfekte iken ve henüz antikorlar oluşmamışken sonuç verebilmektedir. Pozitif sonuç alınanlarda hem test öncesinde ilişkide oldukları kişiler, hem de kendileri hemen izole edilerek virüsün başkalarına taşınma riski önemli ölçüde azaltılabilir. Böylece virüsün insandan insana bulaşma zinciri kırılmış olur.

Test burunve boğaz sürüntüsünden örnek alınarak uygulanır. Test sonuçlarındaki hata payı oranı (yanlış negatif sonuç alımı) %15-20 seviyelerindedir. Bu sonuçlar numune alımındaki hatalar ve uygulanan PCR test yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanabilir.

Serolojik Test (Antikor Testi)

Kişinin virüse maruz kalması sonucunda vücuttaki savunma sisteminin virüse karşı aktifleştiğini gösteren testtir. Test sonucu pozitif ise vücudun virüsle herhangi bir şekilde tanışmış olduğu anlaşılır. Ancak bu test ile antikorların ne zaman oluştuğu veya bunun sonucunda vücudun hastalığı yenip yenmediğine dair bir anlam çıkarılamaz. Test sonucu negatif ise virüsün kesinlikle yok olduğu anlamı çıkarılamaz, çünkü virüs vücuda girdikten sonra savunma sisteminin aktifleşmesi zaman alır.

Virüs vücutta olmasına rağmen henüz savunma sistemi yanıtı oluşmadı ise, negatif sonuç alınabilir. Testin virüse maruz kalınan ilk günlerde aktif enfeksiyonu göstermeme ihtimali daha çoktur; çünkü genellikle antikorlar virüslerin vücuda girmesinden 1 veya 2 hafta sonra oluşmaya başlar. Ancak unutulmamalıdır ki, COVID-19 için vücudun savunma sistemi cevabının ne zaman oluştuğukonusunda kesin bir bilgi yoktur – bu süre 1-2 haftadan daha uzun da olabilir.

Ayrıca, her virüste olduğu gibi, COVID-19’da da vücudun savunma sisteminin cevap süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle, negatif sonuç bize maalesef COVID-19 enfeksiyonunun var olmadığı ile ilgili kesin bilgi verememektedir.

Unutulmamalıdır ki, PCR ve Seroloji (antikor) testleri dünyada yapılan tüm tarama testlerinin iki farklı yoludur. COVID-19 için daha kesin ve güvenilir testler için çalışmalar halen bilim adamlarınca araştırılmaktadır.

Hızlı Antijen Testi

Tek başına COVID-19 testi değildir, tüm SARS CoV-2 ailesi virüslerini saptar. Bu nedenle test sonucunun pozitif olması vücutta kesinlikle COVID-19 değil, ancak SARS CoV-2 ailesinden COVID-19 da dahil herhangi bir virüsün varlığını gösterir. Ancak, bu test sayesinde, virüsün COVID-19 olması ihtimaline karşın, daha ileri COVID-19 testine gerek kalmadan derhal tedaviye geçilebilir.

Böylece zaman kaybedilmemiş olur. Testin amacı direkt COVID-19’a yönelik bir testin yokluğunda tanı ve tedaviyi hızlandırmaktır. Testin diğer avantajları da toplam 1 saat içinde sonuçlanması ve numune taşıma ve işleme kaynaklı bulaşma ve yayılma riskinin çok düşük olmasıdır.

Koronavirüs tespiti için hangi testleri çalışıyorsunuz?

Kurumumuzda SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR testi , IgM , IgG antikor (bağışıklık) testleri , spike antikor testi ve hızlı antijen testleri çalışılmaktadır. PCR ve hızlı antijen testleri sürüntüden, antikor testi ise kandan çalışılır.

Sağlık Bakanlığı kurumumuzu COVID-19 (SARS –CoV-2) hastalığı şüphesiyle başvuran kişilere PCR testi yapmaya yetkili laboratuvar olarak belirlemiştir.

Bu doğrultuda, SARS-CoV-2 (COVID-19) şüphesi ile başvuran tüm hastalarımız kurumumuzda PCR testi , IgM , IgG antikor (bağışıklık) testlerini ,spike antikorve hızlı antijen testini yaptırabilir.

PCR testi kesin sonuç veriyor mu?

PCR virüsün kendi genetik yapısı esas alınarak çalışıldığından, sonucun pozitif çıkması durumunda kişinin aktif COVID-19 enfeksiyonu olduğuna dair kesin tanı konabilir. Ancak sonucun negatif çıkması durumunda kişinin aktif COVID-19 enfeksiyonu olmadığında dair kesin tanı konulamaz.

Bunun sebebi, hatalı negatif sonuca neden olabilecek bazı koşullardır. Bu koşullara örnek olarak sürüntünün tam doğru örneklenememesi, virüsün mukozadan uzaklaşması ve bu nedenle alınan örnekte aktif olarak var olmaması verilebilir. Bu nedenle semptom gösteren ancak sonucu negatif çıkan kişilerde testi iki gün sonra yineleme yoluna gidilebilmektedir.

Ayrıca, PCR test sonucu negatif olan bir kişinin, test için örnek verdikten sonra COVID-19 virüsü ile karşılaşmış olması da olasılıklar arasındadır. Bu nedenle sonuç alındığı sırada kişinin kesinlikle pozitif olmadığı garanti değildir.

Özetle PCR testi, semptom gösteren bir kişide COVID-19 olduğunun anlaşılması açısından değerli olsa da, negatif sonuç bize kişide kesinlikle COVID-19 olmadığını söyleyemez.

Telefon

+90 (312) 322 99 99